dimanche 27 novembre 2011

Ouverture de www.smartbaiboly.org le 1er Décembre 2011Ry havana, 


Fifaliana tanteraka ho anay ny mampandre anareo fa raha sitrapon’Andriamanitra dia hisokatra ny 1 Desambra 2011 ho avy izao ny tranokala www.smartbaiboly.org, afahanao mamaky ny Baiboly amin’ny teny malagasy.

Ao anatin’izany dia hisokatra amin’io andro io koa ny endrika vaovaon’ny SmartBaiboly (2.0), izany hoe ny Soratra Masina manontolo azonao jerena amin’ny finday Android,  iOS, ary Symbian.

Ny tombontsoan’ity endrika vaovaon’ny SmartBaiboly ity dia izy namoaka ihany koa ny Fihirana.

Koa mitaona antsika rehetra mampiasa ireo finday ireo hazoto hampiasa   ny teknolojia tsy ho  fitaovam-pifaneraserana fotsiny  ihany, fa hoentina ihany koa hiderana sy hanompoana an’Andriamanitra, amin’ny alalan’ny fivelomana ny Teny Fiainana atolony antsika.  Ny Teniny izay « fanilon’ny tongotra sy fanazavana ny lalantsika » (Salamo 119 :105).

Isaoranay eram-po eran-tsaina ireo izay rehetra nanampy nahatanteraka izao asa izao, nitondra traikefa, nanoro hevitra sy nitondra fanitsiana.

Isaorana indrindra koa ireo rehetra nitondra am-bavaka sy nampahery nahatontosana izao asa izao.

Ary ambon’ny zavatra rehetra dia isaorana ny Tompo noho ny fitahiany. Izy no nametraka izao asa izao taminay ka dia atolotray ho Azy Irery ny voninahitra tamin’izay rehetra efa vita, ary dia mbola apetraka Aminy ny fikasana rehetra manodidina izao asa izao mba hihatsara hatrany.

Ny Mpiara-miasa ao amin’ny www.smartbaiboly.org
contact@smartbaiboly.org
Chers amis,


C’est avec une immense joie que nous vous annonçons  l’ouverture imminente du site www.smartbaiboly.org, site de lecture de la Bible en malgache, prévue si Dieu le veut pour le 1 er Décembre 2011.

Par la même occasion et dans la foulée, nous publions également ce jour là les nouvelles versions de SmartBaiboly (2.0) pour Android et pour iOS, ainsi que SmartBaiboly pour Symbian.

La principale nouveauté dans ce nouveau lancement est l'intégration du Fihirana.

Sachons donc utiliser les nouvelles technologies non seulement comme formidables outils de communication, mais également comme un instrument que Dieu met à notre disposition pour vivre de la Parole de Vie, Sa parole qui est « une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier » (Psaumes 119 :105).

D’ores et déjà, nous adressons nos vifs remerciements à  tous ceux qui ont apporté leur soutien afin de mener à bien ce projet.

Un grand merci également à tous ceux qui portent ce projet dans leurs prières.

Et surtout, merci au Seigneur qui nous a confié cette mission. C'est à Lui que nous rendons gloire pour tout ce que nous avons pu réaliser. Et c’est encore entre ses mains que nous confions toutes les nouvelles taches relatives à l’amélioration de ce projet.

L’Equipe de www.smartbaiboly.org
contact@smartbaiboly.org